دستگاه اندازه گيری و عيب ياب کابل , دستگاه ميگر , ميگر ديجيتال , دستگاه آنالايزر خط , دستگاه تضعيف سنج , اندازه گيری تضعيف خط , دستگاه زوج ياب و تست پيوستگی خط ,  دستگاه فشارسنج , دستگاه مانومتر , عيب ياب کابل